Goede Doelen

Stichting KinderVakantieWerk Weert

Dit is een samenwerkingsverband tussen de verschillende KVW’s in de wijken van Weert. Van oorsprong is KinderVakantieWerk opgezet om kinderen van de minder bedeelde gezinnen toch een leuke zomervakantie te bezorgen. Kindervakantiewerk is inmiddels voor iedereen toegankelijk, in de leeftijd van schoolgroep 3 t/m 8 van de basisschool. Het hele initiatief wordt door vrijwilligers uitgevoerd en draait volledig op sponsoring en subsidie.

 

 

Rotary Water & Sanitation

Rotary sponsort studenten die een internationaal erkende Master Opleiding Water Management volgen aan het IHE instituut te Delft. Afgestudeerde studenten keren terug naar hun land van herkomst om daar de opgedane kennis structureel en langdurig in te zetten voor de lokale gemeenschap.

Water en Sanitatie is een van de toekomstige speerpunten van Rotary International en raakt aan veel focusgebieden van Rotary zoals gezondheid van moeder en kind, ziektepreventie, vrede en conflict beheersing, onderwijs, en economische en sociale ontwikkeling.

Lees meer in de flyer